Roodrok en Lepelman bv
wapenhandel 

BTW : RPR 0686.697.543

erkenningsnummer 
2/4/2022/00102

uw wapenhandel te Brakel !!!

Opbrakelsestraat 99, 9660 Brakel  

tel 0470/221900
mail info@roodrokenlepelman.be


Hier kan U ook betalen met bancontact !

BELANGRIJK !!!

Verboden toegang aan minderjarigen zonder begeleiding.

Geen verkoop aan minderjarigen.

Enkel verkoop in winkel tijdens openingsuren of na afspraak.

Vrij verkrijgbare wapens te verkrijgen na tonen identiteitskaart.

Vergunningsplichtige wapens, onderdelen en munitie te verkrijgen na voorlegging identiteitskaart geldige vergunning model 4, model 9, geldige sportschutterslicentie, jachtverlof of aanstelling bijzondere wachter

Wij zijn als wapenhandelaar deontologisch verplicht de huidige wetgevingen inzake wapens strikt na te leven, alzo zijn wij genoodzaakt alle onregelmatigheden die wij vaststellen onmiddellijk te melden aan de bevoegde diensten.