Consignatieverkoop

U bent legaal in het bezit van een vuurwapen dat U niet meer gebruikt,
en U wil toch een mooie prijs bekomen op de verkoop.

Hoe werkt het ?

-  U brengt het vuurwapen samen met de vergunning model 4 of de model 9 binnen, het wapen wordt opgenomen in het register en te koop aangeboden.
- Van zodra het wapen gekocht wordt, ontvangt U het geld op jouw rekening, of indien gewenst contant.
- U hoeft niet te wachten tot de koper een vergunning heeft aangevraagd, U krijgt onmiddellijk het bedrag uitbetaald.
-Voor deze dienst rekenen wij een commissie op de verkoopprijs van het wapen. Deze commissie bedraagt 20% op de verkoopprijs, met een minimum van 50€.

Welke wapens ?

- Vuurwapens die zich in een goede werkende staat begeven, en geen gebreken vertonen.

Welke prijs ?

- Wij bepalen met jou samen de realistische verkoopprijs, de ervaring leert dat de klant die er 50€ of 100€ meer wenst uit te halen, het wapen dan ook niet kan verkopen. Wij kennen de markt !


Algemene voorwaarden

  • De consignant verklaart dat de wapens zijn eigendom zijn, en geen aanleiding kunnen geven tot eis vanwege derden.
  • De consignant dient aan te tonen dat de wapens rechtmatig in zijn bezit zijn aan de hand van vergunning, model 4, model 9, erkenning model 2, erkenning model 3…)
  • De consignant is akkoord met een commissie van 20 % met een minimumbedrag van 50€. Eens een vuurwapen in consignatie is gebracht kan het enkel de zaak verlaten via verkoop door Roodrok en Lepelman bvba of wanneer de consignant het wapen uit consgnatie haalt (mogelijk na 6 maanden, of na onderling akkoord). Voor vergunningsplichtige vuurwapens dient uiteraard eveneens een geldige vergunning, licentie of rekening te worden voorgelegd.
  • Bij verkoop zal het bedrag verminderd met de commissie onmiddellijk op de rekening van de consignant worden gestort.
  • Wij hebben het recht om eender welk wapen te weigeren onder te brengen in de consignatieverkoop. Dit zonder opgave van reden.