Privacybeleid – geldig vanaf 15 maart 2019

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen.

1. WIE VERWERKT JOUW GEGEVENS?

Roodrok en Lepelman bvba, met maatschappelijke zetel te Brakel en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE686.697.543 (RPR) is de verantwoordelijke voor de verwerking van je  persoonsgegevens zoals die op deze website, via onze apps of via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met Kenny Cotman via volgende mail info@roodrokenlepelman.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website/apps en onze diensten, o.a. wanneer je:

 • een gebruikersaccount aanmaakt;
 • ons contactformulier invult;
 • deelneemt aan enquêtes of wedstrijden;
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • tickets koopt voor evenementen van Roodrok en Lepelman bvba en
 • aankopen doet via de Roodrok en Lepelman-webshop.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • jou producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • jouw bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden;
 • jouw ervaring op onze website, apps en diensten te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen;
 • jou voordelen aan te bieden;
 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten;
 • onze activiteiten te beheren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren.

4. MINDERJARIGEN

Wij verzamelen geen gegevens van minderjarigen.

5. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Wij delen jouw gegevens met derden.

6. HOE KAN JE JOUW GEGEVENS BEHEREN/KRIJG JE TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS EN KAN JE ZE SCHRAPPEN?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW INFORMATIE?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

8. ZULLEN JOUW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee.

9. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN JOUW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

10. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

11. GEBRUIK VAN COOKIES

11.1 STANDAARD GEBRUIK VAN COOKIES

Wij kunnen gebruik maken van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of onze website bezoekt of apps (hierna samen “online diensten”) gebruikt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op jouw computer of mobiel toestel bewaard wordt. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de websites die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op jouw computer of jouw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van jouw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de websites over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op de websites relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

11.2 WELKE SOORTEN COOKIES kunnen WE gebruiken?

We kunnen verschillende soorten cookies gebruiken:

 1. Noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze online diensten te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, ... Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de websites niet of niet optimaal werken.
 2. Functionele cookies:
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze online diensten vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die jouw taalvoorkeur onthouden.
 3. Performantie-cookies:
  We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze online diensten met de bedoeling de inhoud van onze online diensten te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze online diensten te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Hotjar en Google Analytics. Google Analytics zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Hotjar geef ons inzicht in welke delen van bepaalde webpagina’s het meest bekeken worden. Hierdoor zijn we in staat de structuur en de inhoud te verbeteren.

11.3 WEIGERING VAN COOKIES

Jij of de gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de browser van de computer uitschakelen of beperken maar dit kan een impact hebben op de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.  

11.4 VRIJWARING

Voor zover wettelijk is toegestaan, doe je afstand van elke vordering jegens Roodrok en Lepelman bvba betreffende het door jou toegelaten gebruik van cookies zoals voorzien in punt 11.1 en 11.2.

12. HOE ZAL JE OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

13. HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Je kan contact met ons opnemen:

 • via mail info@roodrokenlepelman.be
 • per post op het adres: Opbrakelsestraat 99, 9660 Opbrakel

14. DIVERS

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Oudenaarde.